Projekty

Název projektu: Šablony SŠ 2017

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006538

Realizátor projektu: Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

V minulosti byla škola zapojena do projektů EU Leonardo da Vinci.

Projekty

„Nápojová gastronomie“ - španělská Salamaca

„Šetrná péče o seniory“ - polský Kolobrzeg a španělsáé Malaga.

„Vaříme v Evropě“ - Estonsko