Šablony 2019

V rámci výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR realizujeme následující projekt:

Název projektu: Šablony II. pro VOŠ Havířov

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016701

Termín realizace: 1.1.2020 - 31.12.2021 (24 měsíců)

Realizované aktivity:

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • stáže pedagogů u zaměstnavatelů
  • zapojení ICT technika do výuky
  • projektový den
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • zapojení odborníka z praxe do výuky

Logolink_op_vvv_hor_barva_cz

Projekty

Název projektu: Šablony SŠ 2017

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006538

Realizátor projektu: Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

V minulosti byla škola zapojena do projektů EU Leonardo da Vinci.

Projekty

„Nápojová gastronomie“ - španělská Salamaca

„Šetrná péče o seniory“ - polský Kolobrzeg a španělsáé Malaga.

„Vaříme v Evropě“ - Estonsko