Harmonogram školního roku 2017/2018 - pro denní i dálkové studium

Datum Akce
1. 9. 2017 - 31. 1. 2018 Zimní studijní období
28. 8. 2017 Přijímací řízení
30. 8. 2017 1. pedagogická rada 9:00
1. 9. 2017 Přijímací řízení
11. 9. 2017 Zápis ke studiu pro denní studium
11. 9. 2017 Seminář k odborné praxi a absolventské práci 3. ročníku GHo a CR
12. 9. 2017 Informativní den pro studenty denního studia
12. 9. 2017 Zahájení učební praxe 3. ročníku G+CR denního studia  
13. 9. 2017 – 14. 9. 2017 Adaptační kurz 1. ročníku VOŠ
13. 9. 2017 – 12. 1. 2018 Výuka v zimním studijním období denního studia podle rozvrhu hodin
20. 9. 2017 Absolutorium GHo, CR i VSRR (náhradní a opravný termín)
21. 9. 2017 Provozní porada
16. 10. – 20. 10. 2017 Barmanský kurz
říjen 2017 Den na naší škole
18. 10. 2017 Provozní porada
21. 10. 2017 Den otevřených dveří
31. 10. 2017 Odevzdání zadání absolventské práce závěrečných ročníků
11. 11. 2017 Den otevřených dveří
15. 11. 2017 2. pedagogická rada
21. 11. 2017 Kurz baristy (jednodenní)
prosinec 2017 Seminář 3. ročníku GHo a CR k psaní absolventských prací
prosinec 2017 Den na naší škole
14. 12. 2017 Provozní porada
9. 12. 2017 Den otevřených dveří
15. 12. 2017 Provozní porada
8. 1. -  12. 1. 2018 Zápočtový týden
13. 1. 2018 Den otevřených dveří
15. 1. -  2. 2. 2018 Zkouškové období za zimní studijní období
24. 1. 2018 3. pedagogická rada
leden 2018 Odborná exkurze Praha pro 3. ročník GHo + CR
31. 1. 2018 Odevzdání studijních průkazů ke kontrole
1. 2. -  31. 8. 2018 Letní studijní období
12. 2. - 1. 6. 2018 Výuka v letním studijním období pro 1. a 2. ročníky
12. 2. - 18 5. 2018 Výuka v letním studijním období pro 3. ročník GHo, CR, VSRR
31. 3. 2018 Odevzdání absolventských prací 3. ročníku GHo, CR a VSRR
duben 2018 Sommelierský kurz
26. 4. 2018 4. pedagogická rada 
14. 5. - 18. 5. 2018 Zápočtový týden pro 3. roč. GHo, CR, VSRR
21. 5. - 7. 6. 2018 Zkouškové období pro 3. roč. GHo, CR, VSRR
4. 6. -   8. 6. 2018 Zápočtový týden pro 1. a 2. ročník
11. 6. - 29. 6. 2018 Zkouškové období pro 1. a 2. ročník
1. 6. 2018 1. kolo přijímacího řízení
11. 6. – 15. 6. 2018 Studijní volno pro 3. ročník GHo, CR, VSRR
18. 6. 2018 Absolutorium 3. ročníku GHo a CR
19. 6. 2018 Absolutorium 3. ročníku VSRR
11. 6. 2018 2. kolo přijímacího řízení
29. 6. 2018 Odevzdání studijních průkazů ke kontrole
20. 6. 2018 ve 13:00 Slavnostní předávání vysvědčení a diplomů absolventům
25. 6. 2018 3. kolo přijímacího řízení
30. 7. 2018 4. kolo přijímacího řízení
27. 8. 2018 5. kolo přijímacího řízení
7. 9. 2018 6. kolo přijímacího řízení
10. 9. 2018 Zápis ke studiu