Přijímací řízení na Vyšší odborné škole Havířov s.r.o.

Ubytování pro žáky nenabízíme.

Přihlášku zašlete na mail vos@obaka-havirov.cz 

 

Přijímací řízení se na Vyšší odborné škole Havířov koná:

 • bez přijímacích zkoušek

Uchazeči o studium se dostaví k ústním motivačním pohovorům, jejichž cílem je zjistit:

 • zájem o zvolený obor
 • zařazení do studijní skupiny podle cizích jazyků (studují se u nás 2  cizí jazyky - angličtina, němčina, španělština, ruština)
 • vstupní očekávání studentů od studia na naší škole (proč si zvolili daný obor a naši školu, zda je důvodem uplatnění v praxi, cizí jazyky, barmanské kurzy, výjezdy do zahraničí, práce v zahraničí, kamarádi, atd.)
 • předem vyhledané informace o studiu na zvoleném oboru
 • dát prostor budoucímu studentovi, aby se sám zeptal na to, co ho zajímá

 

Další informace:

 • Výsledky přijímacího řízení jsou rozesílány poštou nejpozději do 7 dnů od data konání.

 

Přihláška ke studiu na VOŠ

Na obor Gastronomie a Hotelnictví je třeba lékařské potvrzení - ZDE

Na obor Cestovní ruch je třeba lékařské potvrzení - ZDE

Termíny konání přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 • 1. kolo: 7. června 2024 v 9:00 hod
 • 2. kolo: 24. června 2024 v 9:00 hod
 • 3. kolo: 26. července 2024 v 9:00 hod
 • 4. kolo: 30. srpna 2024 v 9:00  hod

Termíny v září a říjnu jsou individuální. Stačí zavolat na studijní oddělení a domluvit si termín.

Školné

 • 6.000 Kč pro denní studium za celý školní rok

Číslo účtu školy: FIO Banka 2600919781/2010

variabilní symbol uveďte vaše rodné číslo,

konstantní symbol 0379

Informace

Vaše případné dotazy zodpoví naše studijní oddělení.

Průžková Barbora, DiS.
kabinet: pavilon B - přízemí
telefon: 596 475 120
e-mail: pruzkova@obaka-havirov.cz

Šarlota Holá
kabinet: pavilon B - přízemí
telefon: 596 475 120
e-mail: hola@obaka-havirov.cz