Gastronomie a hotelnictví 65-42-N/01

Obecné informace o programu

Tento obor nabízíme jako jediní v České republice.

Vzdělávací program je koncipován pro absolventy, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Cílem vzdělávacího programu je připravit odborníky pro širokou oblast služeb hotelnictví a gastronomie. Strukturu obsahu vzdělávání tvoří moduly standardní – všeobecné, odborné moduly, povinně volitelné, specificky zaměřené na výkon povolání, volitelné a náročná praktická příprava.

U denní formy probíhá vzdělávání 3 roky.

Školné

Roční školné: 6 000Kč za celý školní rok.

Od 1. 9. 2024 bude školné ve výši 6 500,- za školní rok.

Uplatnění absolventa

KitchenAbsolventi mohou vykonávat náročné řídící činnosti v hotelovém provozu, střediscích veřejného a společného stravování.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu mohou absolventi pracovat jako samostatní pracovníci pohostinství a hotelového provozu, vedoucí rezervačního oddělení, vedoucí recepce, vedoucí stravovacího úseku. Své uplatnění mohou najít také coby samostatní podnikatelé v hotelnictví a pohostinství.

Učební plány