Zahraniční stáže

Naše škola se v roce 1998 zapojila do programu Leonardo da Vinci. Tyto projekty byly realizovány s podporou Evropského společenství

Kritéria výběru na zahraniční stáže Leonardo da Vinci:

 • znalost jazyka přijímací země (doporučení vyučujícího cizího jazyka)
 • odborná způsobilost dle tématu stáže (doporučení odborného učitele)
 • vyšší studovaný ročník, žádné nedoplatky vůči škole, plnění si studijních povinností (doporučení vedoucího učitele ročníku)
 • odpovídající morálně volní vlastnosti, reprezentativní vystupování
 • perfektní zdravotní stav
 • v případě většího počtu zájemců – písemný rozřazovací test (otázky z geografie přijímací země, kulturních a historických zajímavostí, slovní zásoby dle tématu jazyka přijímací země a anglického jazyka, gastronomie)

Krátká historie programu

Vyhlášení a následující zavedení programu Leonardo da Vinci v Evropské unii bylo v polovině 90.let jedním z opatření navazujících na tzv.bílou knihu Výuka a učení - směrem k učící se společnosti,v níž Evropská komise členským státům EU naznačila a doporučila směry vzdělávací politiky pro další období.Když brzy po svém vyhlášení začal být program zpřístupňován zemím střední a východní Evropy a když Česká republika projevila zájem o účast v programu,otevřela se českým organizacím možnost podílet se prostřednictvím projektů na inovacích odborného vzdělávání v Evropě.

Nejčastější druhy projektů jsou projekty stáží nebo výměn a pilotní projekty.Uskutečnění projektů stáží a výměn umožňuje desítkám žáků pracovat po určitou dobu v zahraničí a zlepšit si tak své odborné znalosti,cizojazyčné dovednosti a všeobecný rozhled.

(čerpáno z Kompendia projektů, vydaného Národní agenturou programu Leonardo da Vinci, Praha 2000, e-mail: leonardo@nvf.cz)

Naše školní projekty

 

Rok:

2012

Název:

Nápojová gastronomie

Autor:

MVDr. Martin Svoboda

Popis:

Náš projekt: „Nápojová gastronomie“ je určen pro studenty vzdělávacího programu Gastronomie a hotelnictví. Projekt se bude realizovat v letech 2012 - 2014 v 5 partnerských organizacích ve Španělsku, Portugalsku, Polsku, Francii a Belgii. Studenti budou pracovat v restauracích a barech provozujících vyšší standardy obsluhy při výrobě nápojů a obsluze hostů. Výsledkem bude příručka tradičních místních nápojů a tzv. slovník sommeliera pro uvedené evropské země.

 

Rok:

2012

Název:

Šetrná péče o seniory

Autor:

MVDr. Martin Svoboda

Popis:

Náš projekt: „Šetrná péče o seniory“ je určen pro studenty Vyšší odborné školy, zaměření Cestovní ruch, Hotelnictví a Veřejná správa. V letech 2012/2013 se ho zúčastní celkem 23 studentů. Stáž probíhá ve španělské Malaze, polském Kolobrzegu a belgickém Bruselu. Studenti se v rámci tohoto projektu naučí pracovat s touto věkovou skupinou, poznají specifika péče o tyto občany a budou sledovat rozdíly a zvláštnosti této péče v různých evropských místech. Výsledky budou prezentovány na studentské konferenci na závěr projektu.

 

Rok:

2011

Název:

Evropský labužník

Autor:

MVDr. Martin Svoboda

Popis:

Náš projekt : „Evropský labužník“ Byl určen pro studenty Vyšší odborné školy, zaměření Cestovní ruch a Hotelnictví. Zúčastnilo se ho celkem 15 studentů. Dne 8.11.2012 se konala závěrečná konference tohoto projektu.

 

Rok:

2010

Název:

Tvorba sportovních a kulturních animačních programů v různých koutech Evropy

Autor:

MVDr. Martin Svoboda

Popis:

Náš projekt : „Tvorba sportovních a kulturních animačních programů v různých koutech Evropy“ Byl určen pro studenty Vyšší odborné školy, zaměření Cestovní ruch a Hotelnictví. Zúčastnilo se ho celkem 17 studentů, kteří v rámci projektu pobývali na třítýdenních stážích v estonské Haapsalu, polském Kolobrzegu a španělské Malaze. Pracovali na špičkových hotelích v animačních týmech, kde se učili jak správně zabavit hotelové hosty.

 

Rok:

2010

Název:

Evropský občan – aneb jak město pečuje o svého občana

Autor:

MVDr. Martin Svoboda

Popis:

Náš projekt : „Evropský občan – aneb jak město pečuje o svého občana“ Byl určen pro studenty Vyšší odborné školy, zaměření Veřejná správa a Regionální rozvoj. Zúčastnilo se ho 15 studentů, kteří pracovali ve většině případů na úřadě města, úřadu práce, příp. v organizacích spolupracujících s městem. Stáže byly třítýdenní a pracovali ve španělské Malaze a polském Kolobrzegu.

 

Rok:

2009

Název:

Jak se dnes žije v Evropě ?

Autor:

MVDr. Martin Svoboda

Popis:

V rámci programu Leonardo da Vinci jsme se zúčastnili projektu Vzdělávací akademie s.r.o. : „Jak se dnes žije v Evropě?“. Tento projekt byl určen pro studenty Vyšší odborné školy v Havířově, oboru Veřejná správa a Regionální rozvoj, což jsou osoby v počátečním odborném vzdělávání. Na škole studují předměty důležité pro jejich budoucí pracovní profesi, jako jsou Územní samospráva, Veřejná správa, Aplikovaná statistika, Veřejné finance, Regionalistka, Sociální a technická infrastruktura. Tato výuka má i hodiny praktické přípravy (např. na obecních úřadech), které jsou ale ve velmi malém rozsahu. Z tohoto důvodu je vhodný tento projekt EU, který umožnil studentům uvedenou problematiku poznat přímo v praxi na úřadech v různých koutech Evropy.
Pět studentů se zúčastnilo stáže ve Španělské Malaze od 26.11. do 16.12.2009, čtyři studenti odjeli na stáž do polského Slupska od 07.03. do 28.03. 2010 a čtyři studenti do polského Kolobrzegu od 14.03. do 03.04.2010. V dalším období pak odjeli čtyři studenti do belgického Bruselu od 19.04. do 09.05.2010 a čtyři studenti do francouzského Saint Michel Mercure od 15.03. do 04.04.2010.
Celkem se v projektu vystřídalo 21 studentů na třítýdenních stážích v celkem 4 zemích a u pěti partnerů.
Studenti ve všech případech absolvovali stáže třítýdenní, což je pro poznání uvedené problematiky dostačující.
Studenti pracovali na městských a obecních úřadech, v organizacích pod správou města, měli možnost pracovat na úřadech práce, úřadech pro mládež, na prevenčních programech pro chudé nebo problémové obyvatele. Poznali chod jednotlivých úřadů a účastnili se i práce v terénu, mezi obyvateli.
Na exkurzích poznávali chod např. městských sportovních a kulturních zařízení, domovů seniorů i školských zařízení, či různých specializovaných pracovišť (např. městská teplárna, čistička odpadních vod, městská elektrárna, apod.).
Ve volném čase pak poznávali kulturní a historické památky, gastronomické podniky a setkávali se s místní mládeží. Došlo k prohloubení kulturních i jazykových dovedností. Dne 17.06.2010 se konala na škole studentská konference pro studenty a učitele školy, novináře a širokou veřejnost, kde všichni účastníci stáže prezentovali své výsledky – v Power Pointu představili zemi, partnerskou organizaci, místo praxe, výsledky stáže. Prezentovali také jak trávili svůj volný čas, exkurze, výlety, přednášky. Na závěr konference obdrželi z rukou vedení školy certifikáty o účasti od partnerských organizací.
O stáži pak byla informována široká veřejnost článkem v Havířovském Deníku, regionálních novinách.

 

Rok:

2009

Název:

Proč Evropa tloustne?

Autor:

MVDr. Martin Svoboda

Popis:

Náš projekt : „Proč Evropa tloustne ?“ byl zaměřen na studenty Vyšší odborné školy v Havířově oboru Gastronomie a hotelnictví, což jsou osoby v počátečním odborném vzdělávání. Na škole studují předměty důležité pro jejich budoucí pracovní profesi, jakou jsou Nauka o výživě, Technologie přípravy pokrmů, Technika obsluhy a služeb a další odborné předměty. Tato výuka má i hodiny praktické přípravy, které jsou ale ve velmi malém rozsahu. Z tohoto důvodu je vhodný tento projekt EU, který umožnil studentům uvedenou problematiku poznat přímo v praxi v hotelových kuchyních a restauračních zařízeních v různých koutech Evropy. Studenti ve všech případech absolvovali stáže třítýdenní, což je pro poznání uvedené problematiky zcela dostačující. Studenti vyjeli celkem do pěti evropských zemí k celkem sedmi partnerským školám. Od 26.11.2009 do 16.12.2009 odjelo osm studentů do partnerské organizace IPF v Malaze ve Španělsku, od 07.03.2010 do 28.03.2010 odjeli čtyři studenti do partnerské školy ve Slupsku v Polsku a od 02.04.2010 do 23.04.2010 odjeli čtyři studenti do partnerské organizace v Kolobrzegu v Polsku. Od 19.04.2010 do 09.05.2010 byli čtyři studenti na stáži u partnerské školy v Bruselu v Belgii a od 12.04.2010 do 02.05.2010 byli čtyři studenti na partnerské škole v Cingoli v Itálii. Ve Francii pobývali dva studenti od 06.04.2010 do 26.04.2010 v partnerské škole v Blois a od 15.03.2010 do 04.04.2010 byli čtyři studenti v partnerské škole v Saint Michel Mercure. Z důvodu odstoupení od projektu školy z Malty jsme pak vyslali dva studenty od 06.04.2010 do 26.04.2010 do partnerské organizace IPF v Malaze ve Španělsku (výměnu partnerů jsme měli povolenu od NAEP 23.10.2009).
Celkem tedy vyjelo v rámci tohoto projektu 32 studentů do pěti zemí a sedmi partnerských organizací.
Studenti pracovali většinou v hotelových a restauračních kuchyních, kde jim partnerské školy zajistily stáže (většinou se jednalo o čtyřhvězdičkové hotely nebo špičkové restaurace) a kde vykonávali práce především při přípravě pokrmů a při servisu pokrmů. Ve svém volném čase pak připravily organizace různé přednášky, exkurze a výlety do okolí spojené s gastronomií a místními specialitami.
Součástí projektu bylo i dotazníkové šetření zaměřené na otázky stravovacích zvyklostí (např. zda snídají, kolikrát za den jí, jaká jsou nejoblíbenější jídla, apod.) a otázky osobního charakteru (výška a váha důležité pro výpočet BMI indexu – index rozložení tuku v těle). Dotazníkové šetření prováděli v místě pobytu a oslovili v každém městě přes 100 respondentů. Po návratu ze stáže toto dotazníkové vyšetření vyhodnotili, určili oblíbená jídla a stravovací zvyklosti pro danou oblast a vypočítali průměrnou hodnotu BMI místních obyvatel.
Dne 17.06.2010 se konala na škole studentská konference pro studenty a učitele školy, novináře a širokou veřejnost, kde všichni účastníci stáže prezentovali své výsledky – v Power Pointu představili zemi, partnerskou organizaci, místo praxe, prezentovali výsledky výzkumu – dotazníkového šetření. Prezentovali také jak trávili svůj volný čas, exkurze, výlety, přednášky. Na závěr konference obdrželi z rukou vedení školy certifikáty o účasti od partnerských organizací.
Veřejnost o projektu byla informována i článkem s fotografií v tisku – Moravskoslezský Deník a v současné době připravujeme články do Listů Havířova (bezplatné noviny do schránek obyvatel Města Havířova), do odborných časopisů (COT Business, Všudybyl, TTG, Food Service). Zároveň připravujeme prezentaci výsledků i v časopise AHR ČR pro odbornou veřejnost. Výsledky byly také prezentovány na odborné vědecké konferenci VŠH v Praze 8 v říjnu 2010 a vyšly i ve sborníku konference.
Cíle projektu byly splněny. Studenti se seznámili s praktickými činnosti na úseku výroby a servisu pokrmů, poznali gastronomii daného evropského regionu, poznali odlišnosti ve výživě obyvatel, odlišnosti v přípravě pokrmů i používání jiných surovin. Zároveň si rozšířili i své jazykové dovednosti.

 

Rok:

2008 - Program leonardo da Vinci

Název:

Stáže EU LdV Trendy v agroturistice

Autor:

MVDr. Martin Svoboda

Popis:

Ve školním roce 2008/2009 uskuteční naše škola stáže programu EU Leonardo da Vinci v projektu: Trendy v agroturistice. Projekt je určen pro studenty VOŠ obou zaměření všech tří ročníků. Projekt má napomoci studentům objasnit možnosti venkovské turistiky a agroturistiky, ukázat různé možnosti podnikání touto formou a prakticky si vyzkoušet recepty na venkovskou turistiku, už vyzkoušené v různých evropských regionech.

 1. Haapsala Kutsehariduskeskus v Uuemoisa v Estonsku (3 studenti, listopad 2008)
 2. CVO Elishout v Bruselu v Belgii (3 studenti, říjen 2008)
 3. Escola Proffisional do Fundao v Portugalsku (3 studenti, únor-březen 2009)
 4. Institute of Tourism Studies v Pembroke na Maltě (3 studenti, duben-květen 2009)
 5. CKP Slupsk v Polsku (6 studentů, prosinec 2008)
 6. IPSSART v Cingoli v Itálii (3 studenti, březen 2009)
 7. Lyce des Métiers de l´Hotellerie et du Tourisme du Val de Loire v Blois ve Francii (3 studenti, březen-duben 2009)

 

Rok:

2008

Název:

Návštěva partnerské školy Elishout Coovi v Bruselu

Autor:

MVDr. Martin Svoboda

Popis:

Ve dnech 17.9. – 21.9.2008 navštívily studentky vzdělávacího programu Veřejná správa a regionální rozvoj partnerskou školu Elishout Coovi v Bruselu. V rámci programu navštívily Evropský parlament v doprovodu poslance ČR MUDr. Maštálky, malebné město Bruggy a centrum Bruselu. Zajímavé byly také exkurze do čokoládovny Callebaut a pivovaru Duvel. Všichni se již těší na další spolupráci s Belgičany, kdy mj. se další studenti účastní výměnné stáže v lednu 2009 v Bruselu, nebo na návštěvu belgické delegace v naší škole v květnu 2009.

 

Rok:

2006 - Program leonardo da Vinci

Název:

Úprava a použití ovoce a zeleniny při slavnostních příležitostech se zaměřením na vyřezávání a tvarování

Autor:

MVDr. Martin Svoboda

Popis:

pro 3 studenty VOŠ, 3 studenty střední školy a 1 vyučujícího, do slovenského Púchova a polského Slupsku
Doba trvání projektu: 3 týdny

 

Rok:

2006 - Program leonardo da Vinci

Název:

Veřejnosprávní celky v různých středoevropských regionech, jejich fungování po vstupu do EU

Autor:

MVDr. Martin Svoboda

Popis:

Projekt Leonardo da Vinci pro 6 studentů do polského Slupska a pro 6 studentů do slovenského Púchova, praxe na městských úřadech a v místní samosprávě

Doba trvání projektu: 3 týdny

 

Rok:

2005

Název:

Nápoje jako doplněk k pokrmům

Autor:

MVDr. Martin Svoboda

Popis:

Projekt Leonardo da Vinci určen pro čtyři studenty VOŠ na tři týdny na hotelovou školu v Púchově na Slovensku, pro čtyři studenty do hotelové školy ve Slupsku v Polsku a pro čtyři studenty do hotelové školy v Blois ve Francii. Tématem jsou tradiční nápoje v kombinacích s jídlem v daných oblastech.

Doba trvání projektu: 15.09.2005 - 31.05.2007

 

Rok:

2005

Název:

Kuchyně ryb a mořských živočichů

Autor:

MVDr. Martin Svoboda

Popis:

Projekt Leonardo da Vinci určen pro čtyři studenty VOŠ na tři týdny na hotelovou školu v Púchově na Slovensku, pro čtyři studenty do hotelové školy ve Slupsku v Polsku a pro čtyři studenty do hotelové školy v Cingoli v Itálii. Tématem je rybí kuchyně - příprava ryb a mořských živočichů v daných oblastech.

 

Rok:

2004

Název:

Tvorba balíčků služeb (paketů) a programů pro rodiny s dětmi, seniory a handicapované hosty

Autor:

MVDr. Martin Svoboda, Mgr. Ivana Válková

Popis:

Cílem projektu je připravit turistického mini průvodce v regionech Pomoří Polska, okolí Cingoli v Itálii a okolí Galway v Irsku. Všechno jsou to regiony hojně navštěvovány turisty, ale s nedostatečnou propagací. Cílem je zmapovat prostředí zvlášť pro rodiny s dětmi se zaměřením na programy pro děti, zvlášť pro seniory a tvorbu programů speciálně pro starší osoby a poslední příručku věnovat postiženým lidem se zaměřením na bezbariérovost objektů a turistických míst. Projekt je určen pro dvanáct studentů, vždy čtyři v každé zemi.

 

Rok:

2002

Název:

Rozvoj a trénink barmanských dovedností a rozšíření sommeliérských znalostí charakteristických pro daný vinařský evropský region

Autor:

MVDr. Martin Svoboda, Mgr. Ivana Válková

Popis:

Cílem stáže je seznámit se s barmanským uměním v jednotlivých evropských státech, poznat a naučit se nové receptury míchaných nápojů, které u nás nejsou známé, seznámit se s druhy alkoholu charakteristických pro daný region a poznat vinařské oblasti daných zemí. Součástí stáže, která trvá 3 týdny v každé zemi je také praktická činnost v baru ve spolupracujících hotelích. Stáž je určena vždy pro 4 žáky do každé země – Polsko, Francie, Itálie, Irsko a Španělsko.

 

Rok:

2001

Název:

Propojení výuky odborných gastronomických předmětů ve škole s výukou praktickou ve spolupracujících hotelích a restauracích

Autor:

MVDr. Martin Svoboda, Mgr. Ivana Válková

Popis:

Cílem stáže je seznámit žáky s teoretickou výukou odborných předmětů v Itálii ve městě Cingoli na místní hotelové škole a seznámit se s její návazností na praktickou činnost přímo na hotelích a v restauracích v okolí Cingoli. Stáž je určena pro 10 žáků a 1 vyučujícího.

 

Rok:

2000

Název:

Zásady zdravé racionální výživy a trendy v přípravě pokrmů kuchyní jiných národů

Autor:

MVDr. Martin Svoboda, Mgr. Ivana Válková

Popis:

Stáže realizované ve spolupráci s partnerskými školami ve čtyřech zemích mají za cíl seznámit 40 žáků v rámci jejich odborného růstu s moderními trendy ve výživě lidí různých evropských regionů,s novými kuchyňskými technologiemi a postupy uplatňovanými při sestavování pokrmů.Konkrétním cílem projektu je během tří let uskutečnit stáže vždy 10 žáků a 1 vyučujícího ve 4 evropských zemích - v Piešťanech na Slovensku,v Galway v Irsku,v Nocera Inferiore v Itálii a v Madridu ve Španělsku.

 

Rok:

1999

Název:

Srovnání moderní obsluhy při vstupu do třetího tisíciletí ve vybraných evropských regionech

Autor:

MVDr.Martin Svoboda, Mgr.Ivana Válková

Popis:

Stáže realizované ve spolupráci s partnerskými školami ve třech zemích mají za cíl seznámit 30 žáků v rámci jejich odborného růstu s odlišnostmi v obsluze ve stolování různých evropských národů - 10 žáků s 1 vyučujícím realizuje praxi v Kolobrzegu v Polsku,10 v Haninge ve Švédsku a 10 v Nocera Inferiore v Itálii.Tyto rozdílné styly obsluhy žáci poznávali při praktické obsluze v hotelových restauracích vždy první dva týdny praxe,třetí týden následovala výuka a přednášky na partnerských školách.

 

Rok:

1998

Název:

Regionální kuchyně a turisticky atraktivní místa dané oblasti

Autor:

MVDr.Martin Svoboda, Mgr.Ivana Válková

Popis:

Ve spolupráci se školou Komvux v Haninge ve Švédsku se 10 žáků a 1 učitel zúčastnilo odborné praxe.Před odjezdem proběhla jazyková a kulturní příprava. První a druhý týden pracovala skupina 5 žáků v restauraci Rudan,druhá skupina 5 žáků v housekeepingu v 5 hotelích v blízkosti Stockholmu.Poslední týden byl věnován přednáškám ve škole a exkurzím v hotelích včetně přípravy chodů vánočního stolu. Žáci se seznámili s pokrmy tradiční švédské kuchyně.