Šablony II

V rámci Výzvy č. 02_29_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR, prioritní osa 3 Operačního Programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizujeme:

Název projektu: Šablony II. pro VOŠ Havířov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016701

Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 8. 2022

Aktivity projektu: Projekt je zaměřen personální podporu VOŠ, prohlubování odborných kompetencí pedagogů VOŠ formou dalšího vzdělávání a zapojení odborníků z praxe do výuky.

Logolink_op_vvv_hor_barva_cz