Praxe

Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. zajišťuje pro své studenty odbornou praxi po celou dobu studia podle učebního plánu příslušného oboru. Praxe mohou studenti absolvovat v České republice i v zahraničí.

Dokumenty pro praxi

BOZP na praxi - ZDE

Hodnotící list praxe obor Cestovní ruch a Veřejná správa - ZDE

Hodnotící list praxe obor Gastronomie - ZDE

Docházkový list - ZDE

Hodnocení praxe z pohledu studenta - ZDE

Zahraniční praxe

Studenti Vyšší odborné školy Havířov s.r.o. praktikují nejčastěji v těchto zemích: Irsko, Německo, Španělsko a Švýcarsko. Škola se snaží nabídku praxe v zahraničí stále rozšiřovat.

Praxe v těchto zemích probíhá na základě dohod mezi naší školou a příslušnými institucemi v zahraničí a je placená. To znamená, že studenti za svou práci získávají finanční odměnu.

Délka pobytu žáků na praxi je různá:

 • Praxe v Irsku je v délce 5 měsíců.
 • Praxe v Německu trvá 3 měsíce, převážně od 1.7. do 30.9.
 • Španělsko - Mallorca trvá 3 měsíce
 • Praxe ve Švýcarsku je organizována 2x ročně a trvá 4 měsíce.

Ubytování, stravu a pojištění zajišťuje příslušný zaměstnavatel - zahraniční partner.

Praxe studentů v zahraničí je výběrová, žáci se účastní výběrového řízení v podobě písemného testu z cizího jazyka a pohovoru.

Pojištění

Před odjezdem na zahraniční praxi je student povinen navštívit pojišťovnu a informovat se o podmínkách pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí. Student je povinen toto pojištění uzavřít před odjezdem. Důvodem pro jeho uzavření je skutečnost, že pojištění, které platí za studenta stát při studiu v ČR nekryje všechna zdravotní rizika v zahraničí – např. spoluúčast pacienta, popřípadě některé závažné zdravotní komplikace. Student před odjezdem do zahraničí odevzdá kopii pojištění léčebných výloh v zahraničí vedoucímu učiteli praxí.

Bezpečnost při zahraniční praxi

Při odevzdání kopie pojištění léčebných výloh student podepíše prohlášení o dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví v zahraničí. Toto prohlášení nenahrazuje povinnost zaměstnavatele v zahraničí seznámit studenta s podmínkami bezpečnosti práce v organizaci.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ NA ZAHRANIČNÍ PRAXI DO IRSKA

 • dobrá znalost jazyka anglického
 • dobrý prospěch po dobu studia
 • vzorná reprezentace školy na praxích
 • výborný zdravotní stav
 • dobré pracovní výsledky v průběhu studia
 • velmi dobré teoretické i praktické odborné znalosti a dovednosti
 • kladný a zodpovědný přístup k povinnostem

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ NA ZAHRANIČNÍ PRAXI DO NĚMECKA

 • znalost jazyka německého
 • velmi dobré praktické i teoretické odborné znalosti a dovednosti
 • kladný a zodpovědný přístup k povinnostem
 • výborný zdravotní stav

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ NA ZAHRANIČNÍ PRAXI DO ŠPANĚLSKA

 • velmi dobrá znalost anglického jazyka
 • praxe je čtyřměsíční, v rozmezí od června do září

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ NA ZAHRANIČNÍ PRAXI DO ŠVÝCARSKA

 • dobrá znalost jazyka německého
 • velmi dobré praktické i teoretické odborné znalosti a dovednosti
 • kladný a zodpovědný přístup k povinnostem
 • výborný zdravotní stav