Cestovní ruch 65-43-N/01

Obecné informace o programu

Vzdělávací program je koncipován pro absolventy, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Cílem vzdělávacího programu je připravit odborníky pro širokou oblast služeb cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Strukturu obsahu vzdělávání tvoří moduly standardní – všeobecné, odborné moduly, povinně volitelné, specificky zaměřené na výkon povolání, volitelné a náročná praktická příprava.

U denní formy probíhá vzdělávání 3 roky.

Školné

Roční školné: 6 000Kč za celý školní rok.

Od 1. 9. 2024 bude školné ve výši 6 500,- za školní rok.

Uplatnění absolventa

Passenger Absolventi se uplatní jako samostatní pracovníci cestovního ruchu, v řídících funkcích organizací cestovního ruchu, lázeňství a volnočasových centrech.

Po úspěšném zvládnutí vzdělávacího programu může absolvent pracovat jako odborný pracovník cestovního ruchu, pracovník cestovní kanceláře, prodejce zájezdů, odborný administrativní pracovník podnikatelské organizace, konzultant a organizátor zájezdů, specialista, poradce cestovního ruchu, referent administrativy cestovního ruchu, úředník cestovní kanceláře, animátor společenských akcí.

Učební plány