Absolutorium

Absolutorium je závěrečná zkouška, kterou se ukončuje studium na Vyšší odborné škole Havířov s.r.o.

Probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a s vyhláškou č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání v platném znění.

Při úspěšném složení této zkoušky získá absolvent vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa s právem nosit za příjmením titul DiS. (diplomovaný specialista v oboru).

Absolutorium se skládá ze tří částí:

  • z obhajoby absolventské práce
  • z teoretické zkoušky z odborných modulů
  • z prvního cizího jazyka (anglického nebo německého)

K obhajobě absolventské práce přistupuje student se znalostí posudků vedoucího a oponenta absolventské práce a po představení své vlastní práce (vypracované během dlouhodobé praxe) reaguje na dotazy členů zkušební komise.

Teoretická zkouška z odborných modulů je stanovena učebním plánem daného vzdělávacího programu.

  • Studenti vzdělávacího programu Gastronomie a hotelnictví vykonávají tuto zkoušku z ekonomie, z hotelového provozu a z FB managementu.
  • Studenti vzdělávacího programu Cestovní ruch mají stanovenu odbornou zkoušku z ekonomie, z geografie cestovního ruchu a ze služeb cestovního ruchu.
  • U vzdělávacího programu Veřejná správa a regionální rozvoj se teoretická zkouška z odborných modulů skládá z práva a dále dle zvoleného zaměření:
    • u zaměření Veřejná správa z modulu veřejná správa
    • u zaměření Regionální rozvoj z modulu regionální politika.

Termíny konání absolutoria naleznete v harmonogramu školního roku.

Okruhy k absolutoriu

Zkušební okruhy k absolutoriu -ZDE

Absolventská práce

Deník absolventské práce(AP) - ZDE

Seminář k absolventské práci(AP) - ZDE

Zápisový list absolventské práce(AP) - ZDE

Vzor psaní AP - ZDE

Metodický pokyn psaní AP - ZDE