Bakalářské studium

NOVINKY

Musíme Vám oznámit, že 1-leté Bc studium po VOŠ se na naší škole nebude ve školním roce 2022/2023 otevírat.

Studijní programy

Aktuální nabídka bude upřesněna

Průběh studia

Kombinovaná forma studia

Podmínky přijetí

- doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení

- doložení ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ (vysvědčení a diplom)

- od Vašeho absolutoria neuběhlo více než 6 let studia

Školné

Bude upřesněno.

Přijímací řízení

Bude upřesněno.

Informace

Gába David, Mgr.
e-mail: bcstudium@obaka-havirov.cz