Historie školy

Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. byla zařazena do sítě škol ČR k 1. 9. 1996 spolu s dalšími šesti vyššími odbornými školami v oboru hotelnictví a turismu.

Od 1.9.1999 dochází k rozšíření nabídky školy o studijní obor Veřejná správa a současně ke změně jejího názvu na Vyšší odbornou školu Havířov s. r. o.

Od 1. září 2005 škola nabízí 4-leté dálkové studium oboru veřejná správa.

Od 1. září 2007 nabízí Vyšší odborná škola nově akreditovaný vzdělávací program Veřejná správa a regionální rozvoj pro denní i dálkovou formu vzdělávání.

V průběhu roku 2007 byly Vyšší odborné škole akreditovány MŠMT ČR dva nové vzdělávací programy Hotelnictví a Cestovní ruch. Studium v denní i dálkové formě je nabízeno studentům od 1. září 2008.

Od 1. srpna 2015 má škola nové majitele - PaedDr. Jaroslavu Čelechovskou a Mgr. Davida Gábu.

Od 1. září 2016 škola nabízí studium v nově akreditovaných vzdělávacích programech Gastronomie a hotelnictví, Cestovní ruch a Veřejná správa a regionální rozvoj v denní i dálkové formě studia.