Informace o škole dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název školy:

Vyšší odborná škola Havířov s. r. o.

Studijní obory:

68-43-N/03 Veřejná správa a regionální rozvoj
65-42-N/01 Gastronomie a hotelnictví
65-43-N/01 Cestovní ruch

Forma studia:

3leté denní studium

Ukončení studia:

Absolutorium, získání titulu DiS. (Diplomovaný specialista)

Identifikátor zařízení:

600020568

Adresa:

Tajovského 1661/2d, 736 01 Havířov-Podlesí

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

25378023

Telefon:

596 475 120
ID datové schránky: 2dnbi4z

E-mail:

vos@obaka-havirov.cz

Internet:

www.obaka-havirov.cz

Ředitel školy:

PaedDr. Jaroslava Čelechovská

Zástupci ředitelky školy:

Mgr. Radovan Mráček, Ing. Zuzana Krajčovičová

Studijní oddělení:

Průžková Barbora, DiS.
Šarlota Holá
Tel.: 596 475 120
e-mail: vos@obaka-havirov.cz

Logo-vos_rgb