Emotion Management

Místo konání: Vyšší odborná škola Havířov, Tajovského 2, Havířov – Podlesí.
Termín: bude upřesněno
Časový rozpis: bude upřesněn
Cena kurzu: 850,- Kč
Obsah: Kurz se vztahuje k s EQ – emoční inteligencí. Souvisí s komunikačními technikami a osobním rozvojem v situacích, kdy hrají roli lidské emoce. Jde o komunikační dovednosti v různých sporech, střetech, konfliktech, o zvládání emočních problémů a protivenství druhých lidí i o zvládání vlastních negativních emocí. Je též školou životního optimismu, pozitivního myšlení, vyrovnanosti, odolnosti v emočně rozbouřené současné době.
Ukončení: Absolvent získá osvědčení o absolvování kurzu.
Lektor kurzu: David Gruber
Garant kurzu: Vzdělávací akademie Havířov s.r.o.
Organizuje: Mgr. Gabriela Bordácsová
Úhrada: V hotovosti – G. Bordácsové.
Oděv: Společenské oblečení
Poznámka: Cena kurzu vychází z minimálního  počtu 22 studentů.
Informace: Veškeré informace Vám podá Mgr. G. Bordácsová
tel.: 608 837 839
e-mail: bordacsova@obaka-havirov.cz